KBT - Utveckling & Balans

                           Anne Line Mouritsen leg psykolog leg psykoterapeut

 

Presentation

Jag är Legitimerad Psykolog och Legitimerad Psykoterapeut med KBT inriktning. Jag har mer än 25 års erfarenhet som psykolog inom bland annat; barn och ungdomspsykiatrin, rehabilitering av hörselskadade, föräldrastöd inom hörselvård för barn och ungdom, vuxenpsykiatri.

HBTQ kompetens.

 

Jag har 5-årig psykologutbildning samt 3 årig vidareutbildning till psykoterapeut.