KBT - Utveckling & Balans

                           Anne Line Mouritsen leg psykolog leg psykoterapeut

 

Behandlingsområden

Jag arbetar utifrån kognitiv och beteendeterapeutisk metod och finner att detta är effektivt för att möta många problemområden som:

Ångestproblematik

Nedstämdhet/depression

Stress

Sexuella problem

Trauma

Kriser

Relationsproblem

Livskriser

Kännetecknande för kognitiv - beteendeinriktad psykologisk behandling är bland annat ett aktivt samarbetsklimat. Som patient och terapeut arbetar vi tillsammans mot de mål som formulerats. Sessionerna präglas av att vi arbetar fokuserat kring det som rör problemområdet och att du som sökt terapi får hemuppgifter att arbeta aktivt med mellan besöken. Eftersom du då får pröva och träna på nya förhållningssätt i just din vardag, binder det ihop sessionerna och gör därmed arbetet mer effektivt.

Anne Line Mouritsen 

Leg Psykolog Leg Psykoterapeut